08Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 – 31.12.2017
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Ακολουθήστε μας