09Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/11/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

28/11/2016

Προβολή συνημμένου

Ακολουθήστε μας