09Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (πρόσκληση 15ης τακτικής ετήσιας γενικής συνέλευσης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ακολουθήστε μας