09Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

Προβολή συνημμένου

Ακολουθήστε μας