09Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

Άρθρα

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
  ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
  Του Ευστρατίου και της Σταματίας,


 • Αντιπρόεδρος.
  Σκουλά βάνα
  Του Νικολάου και της Αικατερίνης,


 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
  Δραμουντάνης Γιώργος
  Του Στέφανου και της Μαρίας,


       
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
  Παναγιωτάκης Παναγιώτης
  Του Ρουσσέτου και της Ανδριάνας


       
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
  Ουρανός Αριστείδης
  Του Γεωργίου και της Ρόδως,

 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
  Μαρκάκης Δημήτριος
  Του Σοφοκλή και της Μαρίας,


      
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
  Χατζηιωάννου Ιωάννης
  Του Δημητρίου και της Αναστασίας,

Ακολουθήστε μας